Familjevården i Esbo stöder fosterfamiljer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22.2.2019 kl. 13.21

Esbo stad har placerat cirka 180 barn som är klienter inom barnskyddet i nästan hundra fosterfamiljer i södra Finland. Årligen behövs 20–30 nya fosterfamiljer. Familjevården i Esbo har en kompetent och kunnig personal som stöder fosterfamiljerna.

Att bli fosterfamilj är ett stort beslut som påverkar hela familjens liv. De placerade barnen har drabbats av olika slags förluster i sitt liv. Därför förbereds familjerna inför uppgiften som fosterfamilj. Stödet som ges i början av placeringen är speciellt viktigt, trots att familjerna får stöd under hela placeringstiden.

Keinu-modellen som stöd i början av placeringen

Familjevården i Esbo erbjuder fosterfamiljerna intensivare stöd i början av placeringen under 1,5 år. För stödet i början av placeringen har det utvecklats en modell som heter Keinu. Syftet med modellen är att främja och stöda samarbetet mellan fosterföräldrarna och barnets föräldrar, vilket är en av de mest avgörande förutsättningarna för att placeringen lyckas.

Modellen utgår från ett tätt samarbete med barnet, föräldrarna och fosterföräldrarna. I början av placeringen deltar barnet, föräldrarna och fosterföräldrarna i två dagsläger tillsammans med en socialarbetare. På lägret tillbringar parterna tid tillsammans – målet med den gemensamma tiden är att ge barnet en upplevelse av att de vuxna samarbetar för barnets bästa. Utöver lägren träffar socialarbetaren de olika parterna tillsammans och enskilt under början av placeringen.

Modellen ska tas i bruk i alla familjevårdsenheter i Nyland.

I Esbo ordnas årligen två till tre PRIDE-grupputbildningar för dem som är intresserade av fosterfamiljeverksamhet. Följande utbildning startar 10.4.2019.

Esbo söker nya fosterfamiljer för barn i alla åldrar

Familjevården i Esbo söker nya familjer och ordnar ett informationsmöte om mottagnings- och fosterfamiljeverksamheten

  • ons 13.3.2019
  • kl. 17.30–19.30
  • i fullmäktigegårdens kafé (Esbogatan 5, 02770 Esbo).

Kaffeservering från kl. 17.

Anmälan till informationsmötet: https://my.surveypal.com/Infotilaisuus-perhehoidosta-2019

eller emmi-maaria.makila@esbo.fi, tfn 043 826 8540.

Ytterligare uppgifter
Ledande socialarbetare inom familjevården Nina Sormo, tfn 050 598 6982
Koordinator inom familjevården Emmi-Maaria Mäkilä, tfn 043 826 8540
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi