Intensivt stöd för familjer

En för barnet utnämnd socialarbetare inom barnskyddet kan vid behov hänvisa  barnet, den unga eller familjen till tjänster inom barnskyddet som erbjuder intensivt stöd. Sådana här tjänster är familjerehabilitiering och intensifierat familjearbete.