Barnatillsyningsmännen

Barnatillsyningsmännens telefontjänst för rådgivning och tidsbokning svarar på vardagarna kl. 10–11, tfn 09 816 27711.

Då du ringt till numret, välj rätt linje enligt följande

  • För rådgivning i familjerättsliga frågor, välj 1. 
  • För tidsbokning till en barnatillsyningsman, välj 2.
  • Service på svenska, välj 3.
  • For service in English, please press 4.

Tidsbokningslinjen är endast avsedd för tidsbokningar.

Annullera en bokning

Du kan annullera en bokning med ett sms till tfn 043 8269 555 eller email  ajanvarausperuutus.lastenvalvojat@espoo.fi   

När du avbokar en tid ber vi dig meddela följande uppgifter: barnatillsyningsmannens namn, barnets namn, föräldrarnas namn och tiden som avbokas. Kom ihåg att meddela om annulleringen till den andra vårdnadshavaren.

Om ett ärende som gäller ett barns vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhållsbidrag är anhängigt vid domstolen kan ärendet inte samtidigt behandlas av barnatillsyningsmannen.

Walk in -tjänst

Om du behöver hjälp med ärenden som gäller underhållsbidrag kan du besöka barnatillsyningsmannen utan tidsbokning på vår Walk in -tjänst. Föräldrarna kan komma till mottagningen för att tillsammans ingå ett avtal om underhållsbidrag till barnet, eller för att förlänga eller ändra avtalet. Walk in -tjänsten har öppet måndagar kl. 8.30–10.30 och 12–15 på Esbo stads familjeenhet, på adressen Kamrersvägen 6 A (4 vån.), 02770 Esbo.

Mera information Walk in-tjänst för frågor om underhållsbidrag

Krypterad e-post

Av säkerhetsskäl skickas all e-post från Esbo stad till adresser utanför staden i krypterad form.

Krypterade meddelanden måste ofta öppnas på dator, inte mobil eller pekplatta. E-posten ber dig först att öppna en bilaga och efter det att antingen logga in med ditt Microsoft-konto eller med ett lösenord som endast fungerar en gång, om du inte har ett Microsoft-konto. Om du väljer engångslösenordet skickas det till din e-post. Du kan kopiera lösenordet och klistra in det i rätt fält på webbläsaren. Klicka dig sedan vidare till det krypterade meddelandet. Om du svarar med svarspost på ett krypterat meddelande, sker det också krypterat. Observera att krypterade e-postmeddelanden inte kan skickas vidare åt andra. Ett krypterat meddelande kan läsas i två månader.