Socialtjänsterna hjälper i vardagen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-11-2020 kl. 12.48

Om din vardag ibland känns tung, sitt inte ensam och oroa dig, utan kontakta oss. Vi kan hjälpa även dig. Kontakta oss, så kan vi diskutera dina problem och rätta till dem. Det är möjligt att komma vidare i livet oberoende av hur svår livssituationen är.

Vuxensocialarbetet 

När dina kunskaper, färdigheter eller resurser inte räcker till, kan du få stöd av vuxensocialarbetet som hjälper dig att klara vardagen. Vårt mål är att hjälpa dig över den svåra situationen i ditt liv. Tillsammans med dig, dina närstående och proffs från olika branscher kan vi på vuxensocialarbetet hjälpa dig att leva ett liv som passar just dig. Vi hjälper dig med jobbsökning och med problem som gäller ekonomi, boende, närståendevåld, olika kriser, funktionsförmåga och välbefinnande, studier, ensamhet och rehabilitering. Du kan också kontakta oss om någon i din närmaste krets har det svårt eller har problem med att hitta balans i livet.

Socialarbete och utkomst

Närstående- och familjevåld

Familjesocialarbetet 

Kontakta oss om du behöver stöd eller hjälp till exempel med det dagliga livet i familjen eller ditt barns dygnsrytm, ätande, sömn eller olika skeden av barnets utveckling. Du kan också kontakta oss om du vill samtala med någon eller be om råd i frågor kring föräldraskap, ditt parförhållande eller dina barn. Du får bäst kontakt med oss med webbformuläret Be om hjälp!

Hemservice
Hemservicen har som mål att hjälpa familjer att klara vardagen och föräldrarna att orka. Hemservice för barnfamiljer ordnas i första hand vid graviditet eller förlossning, om en familj blir flerlingsfamilj, om en kris uppstår i familjen, om ett barn har en sjukdom eller skada, om en förälder har en sjukdom eller skada, om en förälder lider av depression och/eller utmattning eller om en förälder går på behandling (till exempel inleder terapi).

Familjesocialarbete

Familjerådgivning
På familjerådgivningarna ger vi handledning, råd och stöd till barn under 13 år och deras föräldrar vid problem som gäller familjerelationer, barnuppfostran och parrelationer. Kontakta oss om du är orolig över ditt barns beteende eller sinnesstämning, om stämningen i familjen är spänd eller föräldrarna har problem i parförhållandet, om du funderar över frågor kring barnuppfostran eller föräldraskap, om du har en ny livssituation, till exempel som ensamförsörjare eller som förälder i en nybildad familj, om du behöver stöd med att ta dig igenom en skilsmässa eller om ni behöver medling för att avtala om gemensam vårdnad efter en skilsmässa.

Familjerådgivning

Mödra- och barnrådgivning
Rådgivningsbyråerna är ett stöd för dem som väntar barn och för barnfamiljer. Vid behov kan du boka tid till rådgivningsbyrån på det centraliserade tidsboknings- och rådgivningsnumret, tfn 09 816 22800 vardagar kl. 8.30–13.30.

Mödra- och barnrådgivning

Barnskyddet
Barnskyddet hjälper och stöder barn och familjer i svåra situationer. Barnskyddet bevakar också barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt särskilt skydd.

Barnskydd

Socialtjänster för personer med funktionsnedsättning    

Vi vill att alla Esbobor, oberoende av funktionsnedsättning eller sjukdom, ska ha förutsättningar för ett gott och tryggt dagligt liv. Funktionshinderservicen i Esbo erbjuder olika slags tjänster och annat stöd som hjälper personer med funktionsnedsättning och långtidssjukdom att klara sig både hemma och utanför hemmet.

Funktionshinderservice