Ungdomsvården

Eftervård

Frivilligt stöd för den unga och den ungas familj

Stödet som enheten för ungdomsvård erbjuder är avsett för 18–20-åriga unga som före myndig ålder varit omhändertagna och placerade i vård utom hemmet eller i minst ett halvt år varit placerade som stödåtgärd inom öppenvården. Dessutom förutsätts att den unga varit klient hos barnskyddet under de senaste fem åren. Under eftervården behandlas också ärenden som gäller den ungas egen familj (sambo/make och barn). Eftervården är helt frivillig och man får tacka nej till den.

Eftervården erbjuder

Eftervården erbjuder en egen socialarbetare för den unga och vid behov en handledare. De anställda inom eftervården hjälper den unga med vardagliga saker och ger vid behov handledning och råd i fråga om bl.a. ekonomi, att uträtta ämbets- och myndighetsärenden, att hitta en studie- eller arbetsplats och en bostad. Dessutom är det möjligt att få

  • stöd för att möblera den första bostaden
  • stöd för att hålla kontakt med familjemedlemmar
  • ekonomiskt stöd för hobbyer
  • stöd för skolresor och skolmaterial för den studerande.

Den unga kan också efter behov få utkomststöd för levnadskostnader, hyra, el- och vattenräkning, avgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården, receptbelagda mediciner och hemförsäkring.