Vad innebär det att vara fosterförälder?

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Att vara fosterförälder är ett delat och övervakat föräldraskap.

Fosterföräldrarna ska kunna

 • tillgodose barnets behov
 • skydda och sköta om barnet
 • sätta gränser och ge kärlek
 • skapa varaktighet i barnets liv /livslånga människorelationer
 • samarbeta bland annat med barnets föräldrar och myndigheterna.

Många slags olika familjer kan vara fosterfamiljer. Fosterföräldrarna svarar för att fostra och sköta om barnet som placerats hos dem i samarbete med familjevårdens socialarbetare. Fosterföräldrarna stöder också kontakten mellan barnet och dess närstående.

Det krävs ingen särskild utbildnings- eller yrkesbakgrund av fosterföräldrarna, utan de får skolning för uppgiften. En fosterförälder ska stanna hemma för att ta hand om barnet i ett år från att placeringen börjar oberoende av barnets ålder. 

En familjevårdare kan vara

 • en person/personer som har fått skolning för uppgiften
 • ett par eller någon som lever ensam
 • uppväxtmiljön i familjen ska vara barnvänlig
 • familjens hem ska ha tillräckligt med plats; barnet ska i första hand få ett eget rum/utrymme
 • bastjänster som familjen och barnet behöver ska vara lättillgängliga
 • familjen ska ha tid, vilja och förmåga att vara med barn
 • familjens livssituation och parförhållande ska vara stabila
 • familjen ska vara redo att samarbeta med myndigheter och barnets närstående.

Absoluta hinder för att bli fosterfamilj

 • akut, återkommande eller långvarigt klientskap inom barnskyddet och/eller utkomststödet
 • akuta, återkommande eller långvariga problem med rusmedel eller mentala problem i familjen
 • pågående vårdnadstvist eller kris i det egna livet
 • en allvarlig sjukdom i familjen.

Dessa saker anses påverka familjens resurser så mycket att familjen inte kan vara fosterfamilj.

Bilagor som ska lämnas in

 • om familjen behövs ett utlåtande av socialvården i familjens hemkommun samt uppgifter av polisen (eventuella brotts- och straffanteckningar)
 • av en person som vårdar en ungdom under 18 år i familjevård krävs straffregisterutdrag
 • de som blir foster- eller mottagningsfamiljer ska lämna in ett ämbetsbevis, det senaste beskattningsbeslutet och ett läkarutlåtande (T-intyg).

Familjevården i Esbo söker nya mottagnings- och fosterfamiljer för barn i alla åldrar. 

Är du intresserad av att bli fosterfamilj? Kontakta
Koordinator inom familjevården Emmi-Maaria Mäkilä
tfn 043 8268 540
emmi-maaria.makila@esbo.fi

Kontaktuppgifter
Social- och hälsovårdssektorn
Familjevård
Kamrersvägen 7, 4 vån.
Esbo centrum

PB 213, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Nina Sormo, tfn 050 598 6982,  nina.sormo@esbo.fi