Vård av barn utom hemmet

Vård av barn utom hemmet innebär att vård och fostran av ett barn som omhändertagits eller placerats brådskande ordnas på annat håll än i det egna hemmet. Socialarbetarna för vård av barn utom hemmet (familje- och anstaltvård) ansvarar för barnets ärenden.