Familjerådgivning

Esbos familjerådgivningar erbjuder handledning, rådgivning och stöd för barn i åldern 0–12 år och deras föräldrar. Vi hjälper med problem i familjeförhållandena, barnuppfostran och parförhållandet.

Du kan kontakta oss när

  • du är orolig över ditt barns beteende eller humör
  • stämningen i familjen är spänd eller föräldrarna har problem i parförhållandet
  • du funderar över frågor kring barnuppfostran eller föräldraskap
  • du befinner dig i en ny livssituation, t.ex. som ensamförsörjare eller förälder i en ombildad familj, eller behöver stöd vid en skilsmässa
  • din familj behöver medling när ni ska avtala om gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa.

Hos oss arbetar psykologer och familjerådgivare. Dina samtal med oss är konfidentiella och kostnadsfria. Du kan själv kontakta oss, du behöver alltså ingen remiss. Hela familjen är välkommen eller bara föräldrarna, men du kan också komma på egen hand. De flesta får den hjälp de behöver genom att besöka oss 1–5 gånger. Du kan besöka oss upp till 15 gånger. Vi erbjuder också stödgrupper för barn och föräldrar.

Familjerådgivningens terapeutiska familjearbete för familjer med spädbarn erbjuder stöd för gravida och familjer med barn under ett år. Kontakta hälsovårdaren vid rådgivningen om du är intresserad av det terapeutiska familjearbetet för familjer med spädbarn.

Om det uppstår konflikter i din familj eller i ditt förhållande, kan du kontakta familjerådgivningen och be om medling i familjefrågor.

Ungdomsfamiljerådgivningen

Ungdomsfamiljerådgivningen i Esbo stöder föräldrar till unga i åldern 13–17 år.

Vi ger samtalsstöd i frågor som föräldrar till ungdomar ställs inför, till exempel uppfostran, den ungas utveckling och självständighetsprocess samt förändringar i de familjeförhållanden som följer med dem.