Familjesocialarbete

Ta kontakt när du behöver råd eller stöd i familjelivet, föräldrarskapet eller uppforstran.

Familjearbete: samtalsstöd för vardagen

Du får bäst kontakt med familjearbetet med webbformuläret  Be om hjälp. Vid behov kan du ringa vår återuppringningstjänst, tfn 09 8162 3600 vardagar kl. 9–14. Vi kontaktar dig per telefon så snart som möjligt, senast inom tre vardagar. I den rådande undantagssituationen ger vi vägledning och rådgivning till barnfamiljer i Esbo huvudsakligen per telefon.

 • Behöver du vägledning och rådgivning till exempel om det dagliga livet i familjen eller om barnets dygnsrytm, ätande, sömn eller problem i olika skeden av barnets utveckling?
 • Vill du prata med någon eller be om råd om föräldraskap, parförhållande, familjeliv eller barn?

Vi bedömer tillsammans med dig hurdana tjänster vi kan ordna.

Hemservicen för barnfamiljer betjänar normalt i coronavirussituationen.

Om du har hälsoproblem, kontakta hälso- och sjukvården i Esbo per telefon.

Vi kan tyvärr inte sköta ditt ärende per e-post.

Tjänsterna är avgiftsfria.

Hemservice: hjälp med skötsel av barn och hushåll

Hemhjälp för barnfamiljer erbjuds närmast vid följande situationer:

 • graviditet eller förlossning
 • familjen blir en flerlingsfamilj
 • det är kris i familjen
 • ett barn har en sjukdom eller skada
 • en förälder har en sjukdom eller skada
 • en förälder lider av depression eller utmattning
 • en förälder går på behandling, t.ex. terapi.

Familjearbetarna hjälper familjen att klara av vardagen och föräldrarna att orka. Det är inte möjligt att få bara städhjälp. Hushållsarbetet utförs tillsammans med familjen.

Avgifter

För hemservicen betalar familjen enligt den tid som gått åt eller en månatlig avgift som bygger på familjens inkomster, familjens storlek och tjänstens omfattning. Det är också möjligt att få en servicesedel för hemservice.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt med webbformuläret Be om hjälp eller

med Telefontjänst: tfn 09 816 23600 vardagar kl. 9–14. Vi kontaktar dig per telefon så snart som möjligt, senast inom tre vardagar. 

Familjerådgivning: stöd i uppfostran och familjeförhållandena

Esbos familjerådgivningar erbjuder handledning, rådgivning och stöd för barn i åldern 0–12 år och deras föräldrar. Vi hjälper med problem i familjeförhållandena, barnuppfostran och parförhållandet. Ta kontakt när

 • du är orolig över ditt barns beteende eller humör
 • stämningen i familjen är spänd eller föräldrarna har problem i parförhållandet
 • du funderar över frågor kring barnuppfostran eller föräldraskap
 • du befinner dig i en ny livssituation, t.ex. som ensamförsörjare eller förälder i en ombildad familj, eller behöver stöd vid en skilsmässa
 • din familj behöver medling när ni ska avtala om gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa.

Dina samtal med oss är konfidentiella och kostnadsfria. Hela familjen är välkommen eller bara föräldrarna, men du kan också komma på egen hand. De flesta får den hjälp de behöver genom att besöka oss 1–5 gånger. Du kan besöka oss upp till 15 gånger. Vi erbjuder också stödgrupper för barn och föräldrar.

Terapeutiska familjearbete för familjer med spädbarn erbjuder stöd för gravida och familjer med barn under ett år. Du får kontakt med oss via hälsovårdaren i din barnrådgivning.

Kontaktuppgifter

Tidsbokning och rådgivning ti och to kl. 10–11, tfn 040 194 1620
Gårdsbrinken 1 C, 4. våningen, 02240 Esbo
Postadress: PB 24203, 02070 ESBO STAD

Familjerådgivningens kansli, vardagar, tfn 043 825 3180

Chef för familjerådgivningarna
Ilkka Pakarinen
tfn 050 321 6301
ilkka.pakarinen@esbo.fi

Serviceansvarig
Kirsi Kuronen
tfn 043 824 7276
kirsi.j.kuronen@esbo.fi

Hjälp åt barnfamiljer vid skilsmässa

Tjänsten ger akut hjälp åt föräldrar i barnfamiljer som överväger skilsmässa eller som behöver stöd efter en skilsmässa. Vi ger dig en mölighet att tala om skilsmässan. Du får också råd och stöd i att bygga en trygg uppväxtmiljö åt barnen.

Barnatillsyningsmännen hjälper föräldrar att diskutera barnens situation före och efter skilsmässan. 

 • Barnatillsyningsmännen
 • Barnatillsyningsmännens rådgivnings- och tidsbokningsnumret, tfn 09 816 27711 betjänar vardagar kl. 10-11.

Be om hjälp på webben

Behöver du stöd i vardagen med barnen? Vill du prata med någon eller behöver du råd om föräldraskap, familjeliv eller barn? Ta kontakt via den elektroniska Be om hjälp-blanketten. Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar.