Familjesocialarbete

Inom familjesocialarbetet erbjuder vi målinriktad hjälp i barnfamiljernas vardag, när du behöver råd eller handledning angående familjelivet, föräldraskapet eller barnen.

Du kan kontakta oss

 • på servicenumret 09 816 23600
  måndagen och onsdagen kl. 8–13.30
  tisdagen, torsdagen och fredagen kl. 8–11 (svarssamtal)
 • genom att träffa en socialhandledare på rådgivningen, på biblioteket eller vid ett öppet daghem

Vi kontaktar dig inom 1–3 vardagar från att du har tagit kontakt och gör upp en gemensam bedömning av ditt behov av hjälp och hur akut det är. 

Vi arbetar målmedvetet med familjen och ordnar vid behov

 • hemhjälp
  • hjälp med skötsel av barn
  • hjälp med hushållssysslor (i samarbete med föräldern)
 • handledning i frågor som gäller livshantering samt
 • familjearbete för att stöda föräldraskapet.

När servicen inleds utser vi vid behov en egen kontaktperson för familjen, som hjälper med att finna den bästa och mest ändamålsenliga hjälpen i situationen.

Till vår personal hör familjearbetare, socialhandledare och socialarbetare. Dina samtal med oss är konfidentiella och kostar ingenting. Observera att en del av våra tjänster är avgiftsbelagda.

Familjearbete hos barnfamiljer och hemservice  i Esbo

Familjearbetet hos barnfamiljer är en form av tidigt stöd för barnfamiljer i Esbo. Familjearbetet och hemservicen stöder familjer i svåra livssituationer. Arbetet med familjerna är kortvarigt och har som mål att hjälpa familjen att klara sig i vardagen och förebygga att familjens situation blir svårare.

Familjearbetet och hemservicen utförs i regel hemma hos familjen. Tillsammans med familjen görs en individuell serviceplan som bygger på familjens behov. Vid behov samarbetar familjearbetet också med övriga anställda i staden som stöder familjen. Samarbetet med den tredje sektorn utvecklas och utvidgas aktivt.

Familjerna kan hänvisas till familjearbetet eller hemservicen via barnrådgivningen, daghemmen, barnskyddet, handikappservicen, den specialiserade sjukvården eller någon annan tjänst, där man tillsammans med familjen gör en anhållan om familjearbete. Familjerna kan på eget initiativ bli kunder genom att ringa servicenumret 09 816 23600 måndagen och onsdagen kl. 8–13.30, tisdagen, torsdagen och fredagen kl. 8–11.

Kontaktuppgifter

Chef för familjearbetet, tfn 046 877 3522.
Chef för hemservicen, tfn 046 877 3422.
Ledande socialarbetare, tfn 043 825 0352

Upplysningar om avgifter och inkomstgränser

Klientavgifter, tfn 09 81621