Besöken på barnrådgivningen

På barnrådgivningen följer vi ditt barns tillväxt och utveckling på ett mångsidigt sätt. Ofta är det viktigare att barnet utvecklas än att det kan vissa saker i en viss ålder. På barnrådgivningen diskuterar vi föräldraskap och frågor som gäller familjens hälsa och välbefinnande. Det kan innebära diskussioner om till exempel familjens kraftresurser och barnuppfostran, kost, motion, dygnsrytm, hur mycket familjen vistas utomhus, olycksfall, relationer, humör, familjevåld eller rusmedel samt familjens ekonomiska situation.

Hälsovårdaren planerar hälsorådgivningen på besöken enligt din familjs individuella behov. Barnrådgivningen samarbetar också med andra tjänsteproducenter, såsom familjearbetet, familjerådgivningen, socialarbetet och den specialiserade sjukvården.

Hur länge besöket på barnrådgivningen tar varierar beroende på vad som står på agendan.

I Esbo är barnrådgivningen avsedd för familjer med barn under skolåldern.

På barnrådgivningen kan vi inte vårda barn som insjuknat överraskande, utan om ditt barn insjuknat, kontakta din hälsostation. Du kan emellertid be om råd per telefon eller på chatten.

Nyheter

Nyheterna om rådgivningsbyråernas verksamhet finns nere på sidan, efter menyn.

Besök för barn under 1 år 

 

Telefonkontakt efter förlossningen

Kom ihåg att kontakta rådgivningsbyrån så snabbt som möjligt efter förlossningen, redan då du ännu ligger på sjukhus. Då du ringer frågar vi hur förlossningen gått, hur du, familjen och babyn mår och ber om babyns närmare födelseuppgifter. Det är också viktigt att du berättar om du avtalat om besök på sjukhuset efter att du åkt hem.

Om du är förstföderska försöker vi sköta det första besöket som hembesök, medan omföderskor med familj får komma till rådgivningsbyrån.

Rådgivningens tidsbokning betjänar dig vardagar kl. 8.30–14.30 på tfn 09 816 22800.

Hembesök hos förstföderskor eller rådgivningsbesök för omföderskor

Det första besöket infaller vanligtvis 1–7 dygn efter hemkomsten.

Under det första besöket diskuterar vi förlossningen som erfarenhet och hur familjen mår efter förlossningen.

Under besöket observerar vi babyns hälsotillstånd och hur babyn växer. Vi handleder och stöder också familjen med amning och babyskötsel enligt behov.

Besöket tar 75 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet. För hembesöket reserveras ungefär 120 minuter, men tiden är riktgivande beroende på hur länge det tar för hälsovårdaren att ta sig från jobbet till hemmet. Tiden omfattar både resorna och den tid som hälsovårdaren använder för att föra in uppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för barn på 2–4 veckor

Under besöket iakttar vi växelverkan mellan föräldrar och baby. Vi diskuterar också babyskötsel och hur babyn matas och allt som anknyter till detta, enligt familjens behov. Vi kan till exempel tala om hur mycket babyn gråter och om hur du kan lugna babyn och lindra magont.

På agendan finns dessutom det nationella vaccinationsprogrammet, föräldraskap, föräldrarnas parrelation, sexualitet och preventivmedel.

Besöket tar 60 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Läkarundersökning för barn på sex veckor

Läkarundersökningen som utförs då babyn är sex veckor gammal kompletterar den första läkarundersökningen, som gjordes på förlossningssjukhuset. Före läkarundersökningen träffar ni också hälsovårdaren.

Under besöket diskuterar vi babyvardagen enligt familjens behov. Vi kan till exempel tala om att babyn har magknip och vad du kan göra åt det, om att babyn gråter mycket och om hur du kan lugna ner den, om tidig anknytning, om hur viktigt det är att hålla babyn, om hudkontakt, om ögonkontakt och om amning. Vi kontrollerar hur babyn vuxit och vaccinerar babyn enligt vaccinationsprogrammet.

THL: Vaccinationsprogram för barn och ungdomar

Besöket tar sammanlagt 40 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Omfattande hälsoundersökning: hos hälsovårdaren, då barnet är tre månader gammalt

Tremånadersbesöket till barnrådgivningen är en del av en omfattande hälsoundersökning. Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens välbefinnande och hälsa och den omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare. Besöket hos läkaren infaller när barnet är fyra månader gammalt.

Vänligen förbered er för besöket hemma genom att diskutera familjens kraftresurser och hälsovanor med hjälp av kraftresursblanketten. Som stöd för en bedömning av hur en förälder mår och orkar använder vi en EPDS-enkät. Vi hoppas att båda föräldrarna fyller i den några dagar före mottagningen.

Under besöket använder vi kraftresursblanketten och enkäten om välbefinnande som utgångspunkt för att diskutera hur hela familjen mår och hurdana levnadsvanor ni har. 

Vi kontrollerar också hur babyn vuxit och utvecklats och vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Besöket tar 60 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Omfattande hälsoundersökning: hos läkaren, då barnet är fyra månader gammalt

Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens hälsa och välbefinnande. Undersökningen omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare. På läkarmottagningen fördjupar vi de teman som diskuterades hos hälsovårdaren då babyn var tre månader gammal, enligt familjens behov.

Före läkarundersökningen träffar ni också hälsovårdaren. På hälsovårdarens mottagning kontrollerar vi hur babyn växer. Vi kan också tala om annat som ni tar upp, till exempel amning, babyns utveckling och hur familjen mår.

Besöket tar sammanlagt 40 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren och läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för barn på fem månader

Under besöket kontrollerar vi hur babyn växer och utvecklas. Vi diskuterar också bland annat att börja ge babyn fast mat, om att fortsätta amningen, om babyns motoriska utveckling, om hur familjen mår och om annat som familjen tar upp.

Under besöket vaccinerar vi babyn enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för barn på sex månader och grupprådgivning

Besöket ordnas i form av grupprådgivning. I gruppen deltar omkring sex barn med föräldrar. På agendan finns bland annat hur babyn övar sig på att äta fast mat, sömn, barnets motoriska utveckling och hur barnet rör sig, säkerhet i hemmet och munhälsovård.

I samband med grupprådgivningen får ni också delta i en separat individuell uppföljning av hur babyn växer.

Grupprådgivningen tar omkring 45 minuter och dessutom ingår ett kort individuellt besök hos hälsovårdaren.
 

Läkarundersökning för barn på åtta månader

Läkaren bedömer hur ditt barn växer och utvecklas. Läkaren kan dessutom utreda eventuella orosmoment som föräldrarna kan ha.

Före läkarundersökningen träffar ni också hälsovårdaren som kontrollerar hur barnet växer och utvecklas.

Besöket tar sammanlagt 40 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren och läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Besök på rådgivningen, 1-6-åringar

Vi skickar inte ut någon separat kallelse till barnrådgivningen, men du kan boka tid antingen på webben eller genom att ringa rådgivningens telefontjänst, tfn 09 816 22800 mån-fre kl. 8.30–14.30.

Hälsoundersökning för barn på ett år

Via mödra- och barnrådgivnings e-tidsbokning kan du boka tid för en ettårskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före ditt barns födelsemånad och är öppen i sammanlagt tre månader.

Under besöket kontrollerar vi hur barnet växer och utvecklas. Vi diskuterar också växelverkan, barnets språkliga och motoriska utveckling, kost, dagsrytm och annat som familjen tar upp.

Under besöket vaccinerar vi barnet enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Kom också ihåg att boka tid hos munhygienisten för din ettåring.

Bekanta dig med sidorna Små barn

Besöket tar 60 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

 

Omfattande hälsoundersökning i 1,5 års ålder: hos hälsovårdaren

Via mödra- och barnrådgivningens e-tidsbokning kan du boka tid för en 1,5-årskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före den månad då ditt barn fyller 1,5 år och är öppen i sammanlagt tre månader.

Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens hälsa och välbefinnande och den omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare.

På hälsovårdarens mottagning diskuterar vi med utgångspunkt i enkäterna om sådant som familjen önskar ta upp och som anknyter till hela familjens välbefinnande och levnadsvanor. Ni kan förbereda er inför besöket hemma genom att diskutera familjens resurser och hälsovanor med hjälp av kraftresursblanketten för familjer med småbarn. Med hjälp av Esikko-blanketten kan ni kartlägga hur barnet kommunicerar och hur barnets tal utvecklats. Dessutom hjälper rusmedelsenkäten er att kartlägga eventuella hälsorisker.

I det här åldersstadiet är de centrala temaområdena barnets språkliga utveckling samt hur barnets inlärningsförmåga och den egna viljan utvecklas.

Under besöket vaccinerar vi barnet enligt vaccinationsprogrammet.

Bekanta dig med sidorna Föräldraskap och parförhållande

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsovårdaren bokar en separat tid hos läkaren för familjen.

Omfattande hälsoundersökning i 1,5 års ålder: hos läkaren

Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens hälsa och välbefinnande och den omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare.

Under läkarmottagningen behandlar vi det som familjen tagit upp hos hälsovårdaren på en djupare nivå, enligt familjens behov. Besöket omfattar en hälsoundersökning som läkaren gör.

Besöket tar 20 minuter, inklusive den tid som läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för 2-åringar

Via mödra- och barnrådgivningens e-tidsbokning kan du boka tid för en tvåårskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före ditt barns födelsemånad och är öppen i sammanlagt tre månader.

Under besöket behandlar vi hur barnets tal utvecklats och hur barnet växer och utvecklas. Vi talar också om föräldraskap, hur barnets vilja utvecklas på ett åldersenligt sätt och potträning samt hur man blir av med nappar och nappflaskor.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för 3-åringar

Via mödra- och barnrådgivningens e-tidsbokning kan du boka tid för en treårskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före ditt barns födelsemånad och är öppen i sammanlagt tre månader.

Vi kontrollerar hur barnet växer och utvecklas samt talar om familjens beredskap att stöda barnet i barnets åldersenliga utveckling. Vi kan till exempel diskutera olika slags frågor kring barnuppfostran, hur barnet lär sig olika vanor, språkutveckling, hur viktigt lek och kreativitet är samt syskon. På agendan finns bland annat matvanor, toalettvanor, sömn, böcker, spel och skärmtid.

På barnrådgivningen får barnet teckna och klippa med sax samt identifiera olika kroppsdelar, färger och storleksskillnader. Vi kontrollerar också barnets närseende.

Vi berättar också om den omfattande hälsoundersökningen för fyraåringar och bjuder in bägge föräldrarna att delta i den.

Kom också ihåg att boka tid hos munhygienisten för din treåring. Tidsbokning

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Omfattande hälsoundersökning för 4-åringar: hos hälsovårdaren

Vänligen boka en tid per telefon, tfn 09 816 22800 mån-fre kl. 8.30–14.30. För det här besöket är det inte möjligt att boka en tid på webben.

Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens hälsa och välbefinnande och den omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare.

Om barnet har en daghemsplats ska föräldrarna före rådgivningsbesöket ha ett samtal om småbarnspedagogik (”Hyve-samtal”) på daghemmet. Ett sammandrag över detta skickas med föräldrarnas tillåtelse för kännedom till barnrådgivningen.Om barnet sköts hemma ska föräldrarna förbereda sig inför besöket genom att fylla i den här enkäten. Under rådgivningsbesöket används svaren som utgångspunkt för diskussion.

Barnrådgivningarna i Esbo deltar i Åbo universitets projekt Voimaperheet (sidan på finska). Modellen går ut på att alla familjer med ett barn på fyra år får hem en enkät på posten. De familjer som i enkäten bedömer att deras barn har problem med beteendet som belastar familjens vardag får en möjlighet att delta i föräldracoachningen Voimaperheet. Om ni vill delta i Voimaperheet, ta med den ifyllda blanketten till barnrådgivningen när ni kommer på fyraårsbesöket.

På hälsovårdarens mottagning är barnet en del av tiden på tumanhand med hälsovårdaren. De gör olika uppgifter som är lämpliga för barnets utvecklingsnivå, till exempel att teckna, klippa med sax, kasta boll och hoppa jämfota. Under tiden fyller föräldrarna i t.ex. en rusmedelsenkät.

Vi kontrollerar också hur barnet växer och barnets syn. Både i alla samtal och i hälsorådgivningen fokuserar vi på de individuella behov varje familj har.

Under besöket vaccinerar vi barnet enligt vaccinationsprogrammet.

Besöket tar 90 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet. Hälsovårdaren bokar en separat tid hos läkaren för familjen.

Videon är på finska. Vad som händer i videon är skrivet på sidan Text till rådgivningsvideon

Omfattande hälsoundersökning för 5-åringar: hos läkaren

Under den omfattande hälsoundersökningen diskuterar vi frågor som påverkar barnets och hela familjens hälsa och välbefinnande och den omfattar besök hos både hälsovårdare och läkare.

Läkaren utför en hälsokontroll, ser på hur barnet växer och utvecklas och dessutom kan ni se närmare på sådant som ni tagit upp på hälsovårdarens mottagning, enligt familjens behov.

Om föräldrarna tillåter det, skickar barnrådgivningen ett Hyve-sammandrag till daghemmet.

Besöket tar 20 minuter, inklusive den tid som läkaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för 5-åringar

Via mödra- och barnrådgivningens e-tidsbokning kan du boka tid för en femårskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före ditt barns födelsemånad och är öppen i sammanlagt tre månader.

Under besöket kontrollerar vi hur barnets tal har utvecklats samt hur barnet växer och utvecklas. Vi kan också diskutera bland annat barnets sociala färdigheter, kamratförhållanden, reglering av känslor, vikten av att röra på sig och ha god kondition, om familjen har tillräckligt med gemensam tid och annat som familjen tar upp. Femåringens hörsel kontrolleras med hjälp av en audiometer.

Kom också ihåg att boka tid hos munhygienisten för din femåring. Tidsbokning

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Hälsoundersökning för 6-åringar

Via mödra- och barnrådgivningens e-tidsbokning kan du boka tid för en sexårskontroll för ditt barn. Möjligheten att boka tid öppnas i början av den månad som kommer före ditt barns födelsemånad och är öppen i sammanlagt tre månader.

Under besöket kontrollerar vi hur barnets tal har utvecklats samt hur barnet växer och utvecklas. Vi kan också diskutera bland annat barnets sociala färdigheter, kamratförhållanden, reglering av känslor, vikten av att röra på sig och ha god kondition, om familjen har tillräckligt med gemensam tid och annat som familjen tar upp.

Hälsovårdaren skriver ett kort sammandrag i barnets hälsouppgifter om barnets tillväxt och utveckling under åren som kund vid barnrådgivningen. Sammandraget är till för skolhälsovården. Följande hälsoundersökning utförs av skolhälsovården strax innan barnet börjar i första klass eller under det första skolåret.

Under besöket vaccinerar vi barnet enligt vaccinationsprogrammet.

Besöket tar 45 minuter, inklusive den tid som hälsovårdaren använder för att föra in hälsouppgifter i systemet.

Individuella besök

Extra besök på barnrådgivningen eller i hemmet och annat stöd som kan behövas planeras enligt familjens individuella behov och livssituation. Vid behov kan vi tillsammans skriva en plan för stödbehovet och bjuda in andra aktörer från kommunen eller den specialiserade sjukvården.

Orsaker som kräver extra besök kan till exempel gälla barnets tillväxt eller utveckling, svårigheter med föräldraskapet eller i parrelationen eller till exempel amningsstöd då barnet är baby.

Vaccinering på barnrådgivningen

De vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är gratis för barnet och barnet kan få dem på barnrådgivningen enligt programmet. Det är också möjligt att vid behov komma överens om ett individuellt vaccinationsprogram med barnrådgivningen, till exempel om det behövs på grund av familjens utlandsresor. Om barnet missar en vaccinering till exempel på grund av ett missat rådgivningsbesök eller sjukdom, är det möjligt att komplettera vaccinationerna också på den öppna rådgivningen.

Om familjen vill ha vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet behövs ett recept, som kan skrivas ut på den egna hälsostationen.

Boka tid eller ställ en fråga, chatt

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar med frågor som gäller tidsbokning eller råd mån–fre kl. 8.30–13.30 på tfn 09 816 22800.

På rådgivningsbyråernas chatt kan du ställa frågor av allmän natur, men inte sådant som gäller konfidentiella uppgifter eller kräver att du uppger en personbeteckning. Det är tyvärr inte möjligt att boka eller avboka tider via chatten. Chatten finns på sidan Mödra- och barnrådgivning.

Öppen rådgivning

Den öppna rådgivningens tjänster är avsedda för dig som är kund vid mödra- och barnrådgivningen. På den öppna rådgivningen kan vi bland annat väga och mäta, kontrollera hur ditt barn växer eller för att bli vaccinerad. Ett undantag är influensavaccinering – mot influensa vaccinerar vi bara på särskilda vaccinationsmottagningar. 

På den öppna rådgivningen tar vi inte emot sjukdomsfall, utan om du insjuknat ska du kontakta din hälsostation.

Du kan också besöka öppna rådgivningar som ligger i någon annan rådgivningsbyrå än den du vanligtvis besöker. Du måste boka tid till den öppna rådgivningsbyrån. Boka tid i tidsbokning och telefonrådgivning på tfn 09 8162 2800 vardagar kl. 8.30–13.30.

Kom ihåg att kontrollera våra avvikande öppettider innan du kommer till oss, se Rådgivningsbyråer. Speciellt sommartid kan öppettiderna avvika från det normala. I juli kan du komma till den öppna rådgivningen endast med tidsbokning.

Rådgivningens övriga tjänster och samarbetspartner

Mödra- och barnrådgivningen kan du också få stöd av amningsexperter, vårdare som specialiserat sig på sängvätning eller förstoppning, sexualrådgivare och handledare inom det multikulturella. Dessutom besöker också flera andra aktörer från staden och organisationer rådgivningsbyråerna och kan hjälpa dig vid till exempel skilsmässa eller om du behöver en socialhandledare. Mer information får du av din hälsovårdare, via chatten eller på rådgivningens telefontjänst.