Vanliga frågor på barnrådgivningen

1. Varför sover mitt barn inte?

De flesta friska spädbarnen vaknar om natten. Sömnen blir lättare med ungefär en timmes mellanrum och då kan barnet vakna. Somna om lyckas inte alltid så bra. Den vanligaste orsaken är att barnet inte ha lärt sig somna utan hjälp. Man kan försöka lära barnet nya sätt att somna på egen hand.

Läs mer:

2. Får mitt barn tillräckligt med mjölk?
För det mesta räcker moderns mjölk till om barnet har ammats i dess egen takt och barnet har lärt sig rätt suggrepp.

Det är också viktigt att modern litar på sin förmåga och får tillräckligt stöd av familjen. Vi ser gärna att du vänder dig till rådgivningsbyrån om du har problem, det lönar sig.

3. Varför kräks mitt barn?
Största delen av spädbarnen kräks. Den vanligaste orsaken är att slutmuskeln mellan matstrupen och magsäcken fortfarande är slapp. Uppkastningens mängd är mycket individuellt. För det mesta kräver uppkastning ingen behandling. Ifall barnet växer normalt (vikt och längd) är det i allmänhet inget att bekymra sig över. Ifall uppkastningarna är kraftiga och rikliga kan det vara ett tecken på t.ex. allergi.
 

4. Har mitt barn en matallergi?

En matallergi kan visa sig på många olika sätt, t.ex. som hud- eller tarmsymtom. Spädbarn och småbarn har ofta liknande symtom, som dock inte beror på allergi.

Läs mer:
Barn med matallergi

5. Varför orkar jag inte njuta av mitt barn?
Blivande mödrar drömmer ofta under graviditeten om underbara stunder med barnet. Många blir emellertid överraskade när de inte orkar efter förlossningen. Hormonerna ställer också till det och känslorna är omtumlande; man har lätt för både skratt och gråt. Stöd av familjen är alltid bra. Ifall du har det alltför svårt, kan du be om hjälp t.ex. på rådgivningsbyrån. Föräldrar till barn i lekåldern kan också tröttna emellanåt.

6. Varför är mitt barn så grinigt?

Att gråta är ett naturligt sätt för barnet att uttrycka sig och sina behov. Det är alltså normalt att spädbarn gråter, men det kan få föräldrarna att känna sig hjälplösa och besvikna. Barn har olika temperament och somliga uttrycker sig kraftigare och är svårare att trösta. Detta kräver extra krafter och förståelse av föräldrarna.

7. Vad ska jag göra när mitt barn är i trotsåldern?

Det är normalt att barnet prövar gränserna. Med ett barn i trotsåldern går det bäst när man sätter tydliga gränser och är konsekvent. Det är viktigt att du är lugn men bestämd i en trotssituation. Du måste hålla din plats som förälder så att inte barnet börjar styra dig. Det hjälper med en positiv attityd, humor och vilja att komma överens med barnet. Att använda våld är straffbart.

8. När ska mitt barn inte vaccineras?

Barn med feber ska inte vaccineras, men t.ex. förkylning utan feber eller en antibiotikakur utgör inget hinder för vaccinering. Det kan vara skäl låta bli vaccinering vid kraftigt överkänslighet för någon beståndsdel i vaccinet, en allvarlig reaktion efter en tidigare vaccinering, en krampsjukdom som utreds eller vissa störningar i immunsystemet.

Läs mer:
THL: Vaccinationer