Rådgivning

Mödrarådgivning stödjer familjerna under graviditeten och hjälper föräldrarna att växa in i sin nya roll. På besöken följer vi graviditeten och tar upp viktiga frågor om hälsa och välmående.

barnrådgivning följer vi hur barnet växer och utvecklas och stödjer familjens hälsa och välbefinnande. Frågor om föräldrarnas resurser och hur barnen fostras står i fokus under besöken. Familjen får också hälsorådgivning.

Boknings- och rådgivningsnumret

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 8.30–14.30, tfn 09 8162 2800. Du kan vid behov avboka en tid genom att lämna ett meddelande på telefonsvararen som du når på samma nummer dygnet runt.

De mest brådskande tiderna på boknings- och rådgivningsnumret är kl. 8.30–10.00 och 12.00–13.00 alla dagar. Speciellt fullt brukar det vara på måndag och tisdag. Fem eller sex hälsovårdare tar emot samtal. Ett typiskt samtal räcker i omkring fem minuter.

För samtalet, inklusive eventuell tid i telefonkö, uppbärs den normala lokalnätverks- eller mobilsamtalsavgiften.

Webbtidsbokning för barn i lekåldern

Du kan boka rådgivningstid på webben för barn i 1-, 1.5-, 2-, 3-, 5- och 6-års åldern i rådgivningarna i Esbo.

För att använda tjänsten måste barnets vårdnadshavare autentisera sig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

esbo.fi/webbradgivningen

MinRådgivning e-tjänsten

MinRådgivning är en informationsbank på webben för modrar som väntar barn. I tjänsten hittar du viktig information om besök på rådgivningsbyrån, graviditet och föräldraskap. Här kan du också kontrollera den bokade tiden för ditt första besök på rådgivningsbyrån och förbereda dig för besöket genom att fylla i en blankett med förhandsuppgifter.

Du får tillgång till tjänsten MinRådgivning då du bokar tid för ditt första besök genom rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8162 2800 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift). Rådgivningens telefontjänst betjänar vardagar 8.30–14.30. För att använda tjänsten måste du autentisera dig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

esbo.fi/minradgivning

Att byta rådgivningsbyrå

Du kan anlita en rådgivningsbyrå i Esbo om du är kund vid en hälsostation i Esbo. Ifall din hälsostation inte är i Esbo men du vill anlita en rådgivningsbyrå i Esbo, bekanta dig med anvisningen om byte av hälsostation.

När du är kund vid en hälsostation i Esbo kan du välja vilken rådgivningsbyrå i Esbo du vill gå till. Kontakta rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning om du vill byta rådgivningsbyrå, tfn 09 816 22800. Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet.

Rådgivningsbyråerna