Barnrådgivning

Barnrådgivningen är avsedd för familjer med barn under skolåldern. Familjen får välja rådgivningsbyrå. Vi har mottagning individuellt och i grupp med och utan tidsbokning, vi gör hembesök, och i framtiden satsar vi också på e-tjänster.

Vi följer hur barnet växer och utvecklas och samtalar om familjens hälsa och välbefinnande färd och om föräldraskapet. Vi behandlar speciellt familjens resurser och barnets uppfostran, näringsfrågor, motion, dygnsrytm, friluftsliv, olycksfall, familjeförhållandet, sinnestämningen, familjevåld, alkohol och droger samt familjens ekonomi.

Vi behandlar inte akuta fall, men om ditt barn insjuknar kan du fråga hälsovårdaren på rådgivningsbyrån om råd per telefon.