Besöken på barnrådgivningen

Familjen besöker barnrådgivningen för programenliga undersökningar och när barnet eller familjen behöver ett besök. Under det första året brukar vi ordna 10 besök i snitt och därefter cirka 5 besök. Förutom våra hälsovårdare och läkare kan du vid behov anlita olika experttjänster.

Vi följer barnets helhetsutveckling. Bland annat kontrollerar vi hur växelverkan, språk, motorik och sociala färdigheter utvecklas. När barnet närmar sig förskolåldern kontrollerar vi också barnets inlärningsförmåga samt färdigheter att utföra arbetsuppgifter och klara sig själv. Vi samtalar om familjens hälsovanor och stöder familjens välbefinnande samt vaccinerar barnet enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Många rådgivningsbyråer har öppen rådgivning utan tidsbokning ett par timmar i veckan. Där kan du t.ex. få barnet vaccinerat, kontrollera barnets vikt, längd, hörsel eller syn och diskutera hudproblem. Den öppna rådgivningen behandlar inte akuta fall.

Till en del av de omfattande hälsoundersökningarna kallas båda föräldrarna och undersökningarna utförs av både hälsovårdare och läkare. Barnet kallas till en omfattande hälsoundersökning vid 3–4 månaders, 1½ års och 4 års ålder.

Hälsovårdarmottagning

När barnet är 0–2 veckor och 2–4 veckor samt 3, 5, 6 och 12 månader. När barnet är 2, 3, 5 och 6 år.

Hälsovårdar- och läkarmottagning

När barnet är 4–6 veckor, 4 och 8 månader samt 1½ och 4 år.

Hälsovårdarmottagningen kan också vara ett hembesök eller en gruppmottagning. Vid behov får du boka ännu flera besök.