Tidsbokning och rådgivning

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning

Alla mödra- och barnrådgivningar i Esbo använder ett och samma telefonnummer för rådgivning och tidsbokning, tfn 09 816 22800 (lna/msa). Numret betjänar vardagar 8.30–14.30. Du kan avboka en tid genom att lämna ett meddelande automaten på samma telefonnummer, under alla tider på dygnet.

Du kan vänta på linjen tills rådgivningen svarar eller välja återuppringning, vilket innebär att en hälsovårdare ringer upp dig senare under samma dag.  Telefonautomaten upplyser dig om hur många som finns i kö före dig eller vid vilken tidpunkt du blir uppringd. Om du inte kan svara då hälsovårdaren ringer försöker hon eller han på nytt senare, sammanlagt tre gånger. Vi lovar att ringa upp alla under samma vardag.

Vid den centraliserade tidsbokningen och rådgivningen kan du boka tid hos mödra- och barnrådgivningen för de programenliga undersökningarna. Vid behov kan du få en längre tid eller ett extra besök hos rådgivningen. Dessutom kan du som är vår kund rådfråga hälsovårdaren i ärenden som gäller graviditet och föräldraskap eller barnets utveckling och hälsa.

Rådgivningens webbtidsbokning för barn i lekåldern

Du kan boka rådgivningstid på webben för barn i 1-, 1.5-, 2-, 3-, 5- och 6-års åldern i rådgivningarna i Esbo.

För att använda tjänsten måste barnets vårdnadshavare autentisera sig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

esbo.fi/webbradgivningen

MinRådgivning e-tjänsten

MinRådgivning är en informationsbank på webben för mödrar som väntar barn. I tjänsten hittar du viktig information om besök på rådgivningsbyrån, graviditet och föräldraskap. Här kan du också kontrollera den bokade tiden för ditt första besök på rådgivningsbyrån och förbereda dig för besöket genom att fylla i en blankett med förhandsuppgifter.

Du får tillgång till tjänsten MinRådgivning då du bokar tid för ditt första besök genom rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8162 2800 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift). Rådgivningens telefontjänst betjänar vardagar 8.30–14.30.

För att använda tjänsten måste du autentisera dig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

esbo.fi/minradgivning