Tjänster och tidsbokning

Skolhälsovårdens tjänster och tidsbokning i Esbo

Skolhälsovården utgör förebyggande service som är avsedd för barn, unga och deras familjer. Målet är att främja elevens hälsa och välbefinnande och att stöda välbefinnandet och tryggheten i skolmiljön.

Rådgivningsbyrån, skolhälsovården och i fortsättningen studerandehälsovården bildar en integrerad process där uppgifterna om barnets och den ungas historia medverkar till att stödja hälsan och välbefinnandet också i framtiden.

Programmet för hälsoundersökningar inom Esbo stads skol- och studerandehälsovård baserar sig på statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga.

Skolhälsovårdens tjänster är avgiftsfria för alla grundskolelever.