Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar inom studerandehälsovården

För elever vid yrkesinstitut och gymnasier erbjuds återkommande undersökningar hos studerandehälsovårdare och läkare under studietiden. I regel ordnas undersökning hos hälsovårdaren under det första studieåret och läkarundersökning under det andra studieåret. Eleven kan också erbjudas hälsoundersökningar enligt individuella behov.

På yrkeshögskola och vuxeninstitut kallas de studerande till en hälsoundersökning vid behov på basis av en hälsoenkät.

Undersökningarna som görs varierar beroende på årskurs /år.

Elektronisk hälsoenkät

Under det första läsåret får du en elektronisk hälsoenkät. Meddelandet innehåller en länk till en dataskyddad enkät, som är säker och konfidentiell. Den information du lämnat behandlas enbart av yrkesutbildade personer inom studerandehälsovården som har tystnadsplikt. Syftet med den elektroniska hälsoenkäten är att påskynda och vid behov tidigarelägga hälsoundersökningen för dem som mest behöver hälsotjänster. Detta bidrar till att främja den studerandes hälsa och till att studierna lyckas.

I samband med undersökningen skriver läkaren ut ett friskintyg för ungdomar.

För män i uppbådsålder innefattar läkarundersökningen en uppbådsundersökning.