Internationellt utbyte

Studerandehälsovårdens tjänster i Esbo för unga som blir utbyteselever

Gymnasieelever

Läkarundersökning för utbyteselever görs på privat läkarstation. Av studerandehälsovårdaren får du uppgifterna om vaccinationer för dina ansökningshandlingar.

Studerande vid yrkesinstitut eller vuxeninstitut

När du blir utbyteselev utomlands följ anvisningarna som du får på internationella byrån. Hälsovårdaren gör en utbytesundersökning där bland annat dina vaccinationer reds ut och du får hälsorådgivning.

Studerande vid yrkeshögskolor

När du blir utbyteselev utomlands följ anvisningarna som du får på internationella byrån. Vid behov kan du vara i kontakt med studerandehälsovårdaren om vaccineringar och hälsorådgivning.