Heminstruktioner för att stöda 3-6-åringars utveckling efter delområde

3–åringar

4–åringar

5–åringar

6–åringarÖga-hand-koordination
Avser ändamålsenlig planering och alstrande av rörelser som styrs av seendet.

Visuell gestaltning
Avser hjärnans förmåga att tolka vad ögat ser.

Finmotorik
Avser barnets kontroll över små muskler, till exempel handens funktioner och rörelsernas smidighet.

Grovmotorik
Avser barnets kontroll över stora muskelgrupper och den koordination som behövs för att röra på sig.

Korsvisa rörelser och hänthet
Med korsvisa rörelser som korsar kroppens mittlinje avses när barnet flyttar vänstra handen, foten eller ögat till den sida som kontrolleras av höger hand, fot eller öga och vice versa. Hänthet betyder att barnets tendens att använda den ena handen hellre än den andra i funktioner som kräver noggrannhet.