Instruktioner och material för att öva på R-ljudet hemma

De här R-övningarna är avsedda för 5-6 år gamla barn i Esbo som har blivit uppmanade av barnrådgivningen att börja öva på R-ljudet hemma. Övningarna passar för barn som inte ännu lärt sig uttala R-ljudet och för barn som uttalar R-ljudet på ett avvikande sätt. Kontakta rådgivningen om barnet också har svårt med andra språkljud eller om barnet har ett spänt tungband. Våra talterapeuter ger gärna råd per telefon.

Några råd om R-övningarna:

 • Öva regelbundet. Kom ihåg att öva 4-5 gånger i veckan, cirka 5-10 minuter per gång. Det är bra att på förhand komma överens med barnet när ni ska öva (t.ex. alltid före ett visst TV-program). Håll fast vid den överenskomna tidtabellen.
 • Ibland kan det ta lång tidinnanbarnet hittar R-ljudet. Då kan det vara bra att öva i perioder, t.ex. så att ni övar aktivt i några veckor för att sedan ta en paus innan ni fortsätter att öva igen. Då är det lättare för alla att förbinda sig till att öva och att orka öva motiverat.
 • Det lönar sig att göra ett märke i kalendern (t.ex. ett kryss eller ett klistermärke) för varje gång ni övat. Då är det lättare att följa med hur era övningar framskrider.
 • Ibland kan det kännas jobbigt för barnet att öva. Barnet kan känna sig mera motiverat att öva om ni kommer överens om ett pris (t.ex. en gemensam spelstund, en filmkväll, en utfärd eller godis) som barnet får när ni övat ett visst antal gånger.
 • Försök att öva när barnet är piggt. Det är onödigt att tvinga ett trött och motvilligt barn att öva.
 • Barnet behöver handledning av en vuxen och ett lugnt utrymme där ni kan öva på tumanhand. Barnets motivation ökar när en vuxen är intresserad och uppmuntrande. Kom ihåg att inte bara ge beröm när barnet lyckas, utan också för att barnet försökt.
 • Gör helst övningarna framför en spegel. Då kan barnet själv se hur det ser ut när övningarna görs rätt. En del barn kan ha lättare att hitta rätt ställe för tungan i munnen genom att ligga på rygg när övningarna görs.
 • Om en viss övning inte lyckas efter några försök, häng då inte upp er på den, utan gå vidare till en annan övning och återkom till den svåra övningen en annan gång.
 • Undvik att rätta barnet och att fästa uppmärksamhet vid barnets tal då när ni inte övar.

Skriv ut nedanstående övningsuppgifter. Titta på övningsvideorna tillsammans med barnet för att få råd om hur övningarna ska göras.  Fundera tillsammans med barnet på följande saker:

 • I vilka ord finns R-ljudet?
 • Var och hur gör du ett R-ljud?
 • Hur gör du ett D-ljud?

Ni kan också hitta på spel och övningar själva. Liknande övningar som hittas i de färdiga uppgifterna kan göras i samband med flera olika spel och lekar. Ni kan t.ex. tala d-språk vid matbordet och säga DN-DN för varje steg när ni går upp för trappor.

Om barnet vid 6 års ålder inte ännu lärt sig att uttala R-ljudet kan barnet få en remiss till en talterapeut via rådgivningen.

Lycka till!