Habiliteringstjänster för barn i Esbo

Talterapeuter, ergoterapeuter och psykologer som stöd barns utvecling.
Att uppfostra barn samt att stöda deras utveckling är en krävande uppgift och alla kan tidvis ha frågor eller behov av stöd. Ni kan vara oroliga över barnets tal- och språkutveckling, motoriska utveckling eller barnets inlärning och koncentration. Som förälder kan ni vilja ha information för att kunna svara på barnets behov på bästa möjliga sätt. Talterapeuterna, ergoterapeuterna och psykologerna inom habiliteringstjänsterna för barn i Esbo kan hjälpa er med dessa frågor.

Vi erbjuder

  • Information och handledning åt föräldrar
  • Konsultation åt de som arbetar med barnen (t.ex. dagvården)
  • Kartläggning av barnets kunskaper
  • Habilitering (talterapi och ergoterapi)

De svenska habiliteringstjänsterna för barn i Esbo är lokaliserade på Gårdsbrinken i Olars (Kvisbacka).

Våra tjänster är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt.