Ergoterapitjänster för barn

Vi erbjuder tjänster för barn och unga i åldern 0-17 år och deras familjer

  • Vi börjar med en kartläggning, där vi lyssnar på föräldrarnas oro och syn på barnets och familjens situation. Målsättning och innehåll för bedömningen bestäms tillsammans med familjen
  • Vi bedömer barnets utveckling på olika delområden i förhållande till vardagens utmaningar. Dessa delområden kan vara t.ex. användningen av händerna, kroppskontroll, visuell gestaltning och sensorisk integration. Vi använder oss av uppgifter och test. Vid behov gör vi observationsbesök till daghem/skola eller hembesök.
  • Vår bedömning består vanligen av 2-5 besök. Under bedömningen funderar vi kring olika sätt att stöda barnets utveckling i vardagsmiljön.
  • Habilitering är effektivast för barnet då den sker tillsammans med en bekant vuxen i vardagen. Därför får föräldrarna handledning och tips hur de genom lek och uppgifter kan öva tillsammans med barnet. Vi samarbetar även med daghem och skola.
  • Vid behov planeras en ergoterapiperiod för barnet. Målsättning och terapimetoder planeras individuellt på basen av barnets behov. Terapiperioden sker oftast som enskild terapi på mottagningen.
  • Vid behov samarbetar vi bl.a. med talterapeut, barnpsykolog, läkare och familjerådgivning. 

Avboka en tid

Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson eller byråsekreteraren så fort som möjligt, tfn. 043 825 3181 eller 043 825 6878.