Psykologtjänster för barn

 Psykologen erbjuder stöd till barn under skolåldern och deras familjer

  • då barnet har utmaningar med inlärning eller koncentration eller då föräldrarna önskar hjälp med att stöda faser i den normala utvecklingen (trots, skygghet, aktivitet, rytm i vardagen).
  • Vi börjar med en kartläggning, där vi lyssnar på föräldrarnas oro och syn på barnets och familjens situation. Ifall barnet är i dagvård önskas en beskrivning av barnet från dagvården. Målsättning och innehåll för bedömningen bestäms tillsammans med familjen.
  • Handledning av föräldrar siktar på att öka förståelsen för barnet och ge verktyg att klara av utmaningar i vardagen. Handledningen innefattar oftast 1-6 besök.   
  • En nivåbedömning av barn innefattar ca.3-5 besök med barnet samt resultatsamtal med föräldrarna. Barnpsykologen gör nivåbedömningar av barn med hjälp av testuppgifter, lek och spel. Vid behov ingår observation av barnet i dagvården. Målet är att kartlägga det individuella behovet av stöd samt planera rätt stöd både i dagvården och i hemmet.

Avboka en tid

Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson eller byråsekreteraren så fort som möjligt, tfn 043 825 3181 eller 043 825 6878.