Talterapitjänster för barn

Vi erbjuder tjänster för barn och unga i åldern 0-17 år och deras familjer:

  • Vi inleder med en kartläggning, där vi lyssnar på föräldrarnas oro och syn på barnets och familjens situation. Målsättning och innehåll för bedömningen bestäms tillsammans med familjen.
  • Vi bedömer barnets språkliga färdigheter, talet och kommunikationsförmågan genom test och i leksituationer. Vid behov observerar vi också barnet hemma eller på daghemmet.
  • Vår bedömning består av 1-4 besök. Under bedömningen funderar vi kring olika sätt att stöda barnets utveckling i vardagsmiljön.
  • Habilitering är tryggast och mest effektivt då den sker med en bekant vuxen i vardagssituationer. Därför deltar föräldrarna aktivt under besöken och får handledning och tips på hur de hemma kan stöda barnets tal- och språkutveckling genom lekar, spel och övningar. Vi samarbetar även med daghem och skola.
  • Om det visar sig att barnet behöver talterapi planerar vi en talterapiperiod tillsammans med föräldrarna som stöd för övningarna hemma. Målsättning och terapimetoder planeras individuellt enligt barnets behov. Terapiperioden sker enskilt på mottagningen eller som gruppterapi.
  • Vid behov samarbetar vi även med bl.a. barnpsykolog, ergoterapeut, läkare, specialsjukvård och familjerådgivning. 

Avboka en tid

Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson eller byråsekreteraren så fort som möjligt, tfn 043 825 3181 eller 043 825 6878.

Tips och övningar