Tips och övningar

Det finns idag en uppsjö av olika sorters appar för pekplattor. En del av apparna är gjorda för nöjesbruk medan andra är utformade för att träna speciella färdigheter. Att använda pekplatta tillsammans med sitt barn kan stöda till exempel språkutvecklingen.

Att använda pekplatta som stöd för språkutveckling hos barn

Hur lär du ditt barn att möta sina känslor? Alla känslor behövs och alla känslor är tillåtna. Vi förhåller oss ofta förringande till barnens känslor eller märker inte ens dem. Ibland är det svårt för vuxna att utstå att barn är sorgsna, arga eller besvikna, och då försöker de radera barnets känslor. Ett barn har emellertid rätt att känna och lära sig att möta sina känslor.

Varför har vi känslor?

Tidig anknytning betyder att babyn och föräldrarna tillbringar tid tillsammans, upplever saker tillsammans och reagerar på varandra. Det handlar inte bara om att ge barnet stimulans, om att leka med rim och ramsor eller om att lära barnet saker, utan också om att sköta om barnet samt lugna ner det.

Tidig anknytning

Esbo stads talterapeuter har gjort instruktioner och material som hjälper er att öva språkljud med ert barn. Det finns material för övning av S och R samt övningar för differentiering av tungans och käkens rörelser.

Övningsinstruktioner och material för språkljudsträning