Att använda pekplatta som stöd för språkutveckling hos barn

Det finns idag en uppsjö av olika sorters appar för pekplattor. En del av apparna är gjorda för nöjesbruk medan andra är utformade för att träna speciella färdigheter. Att använda pekplatta tillsammans med sitt barn kan stöda till exempel språkutvecklingen. Här kommer några råd om vad som kan vara bra att tänka på när man väljer lämpliga appar och när man använder dem.

Skärmtid

Det är svårt att dra någon exakt gräns när det kommer till hur länge per dag det är bra för barn att sitta vid en skärm. Det är viktigare att fokusera på hur barnet använder tiden vid skärmen än att dra någon exakt tidsgräns.

Enligt Mannerheims barnskyddsförbund borde barn helst inte spendera mer än en till två timmar dagligen vid en skärm/tv. Barn under två år borde inte ensamma sitta vid en skärm. Det är bra att vara uppmärksam på hur tiden vid skärmen påverkar barnet. Om du märker att barnet är lättirriterat, trött, har svårt att koncentrera sig eller har svårt att sova, kan det hända att barnet spenderar för mycket tid vid skärmen. Om barnet också utanför speltid verkar upptagen av händelserna i spelet, är det ofta ett tecken på att barnet spelar för mycket eller spelar spel som är olämpliga för barnets ålder.

Använd apparna tillsammans

Växelverkan är en viktig del av språkträning. När man pratar om vad som händer i appen; beskriver, kommenterar och ger instruktioner åt varandra blir stunden med pekplattan en chans för barnet träna sitt språk.

Mångsidighet i språkträningen

Pekplattan är ett bra komplement till andra gemensamma aktiviteter som gynnar språkutvecklingen. Glöm inte bort att utöver stunderna med pekplattan också dela andra stunder i vardagen med ditt barn genom att exempelvis läsa, leka eller involvera barnet i vardagssysslor. Uppmuntra också ditt barn att vara tillsammans med jämnåriga.

Lämpliga appar för barnets ålder och kunskapsnivå

De flesta appar har en åldersrekommendation som det kan vara bra att följa. Ibland kan ditt barn behöva öva på färdigheter som finns i appar rekommenderade för yngre barn. Fundera på vilka saker ni vill öva på och välj appar utgående från det. Nedan finns en lista på appar och på vad de kan användas till.


Färg och form

MusicColor Lite
I appen presenteras grupper av föremål av samma färg att titta på och prata om tillsammans.

Ask Me Colors
Med hjälp av appen kan man tränar på färger och former. Vi rekommenderar att stänga det engelskspråkiga talet i inställningarna och att läsa texterna för barnet på svenska i stället.

Villa Villekulla
Olika uppgifter där man kan prata med barnet om färger, mönster och former.

Ljudande och härmande

Talking Tom
Talking Pierre
I apparna finns djur som härmar tal. Apparna kan sporra barn till att producera olika ljud.

Följa instruktioner

Abby Dolls
Abby Robots
Pukuleikki
Sagomini Monsters
De här apparna innehåller enkla uppgifter som att klä på mumin eller att skapa sin egen docka eller robot. Medan ni spelar kan ni träna att följa instruktioner och prata om färg och form. När ni spelar tillsammans kan ni ge olika instruktioner åt varandra, till exempel ”ge mumin ett par blå tofflor” eller ”gör en docka som har brunt hår och gul klänning”

Pepi Bath Lite
PlayHome Lite
Toca Kitchen
Toca Town
Toca Tailor
Toca Hair Salon
Dr Panda Mailman
Dr Panda’s Restaurant
City vehicles
Apparna går ut på att styra olika figurer till att göra olika vardagsbestyr som att tvätta sig, laga mat och gå till butiken. När man spelar tillsammans kan man ge uppgifter till varandra, exempelvis ”lägg en ananas och två bananer i korgen”, ”kamma först flickans hår och tvätta sedan hennes händer”.

Farm Story
Nalle Mix 2
I apparna kan man skapa egna miljöer genom att möblera ett rum eller placera djur och växter som man vill ha dem. När man spelar tillsammans kan man prata om lägesbegrepp och benämna djur, växter och föremål. Exempelvis ”lägg bilen mellan trädet och huset” eller ”lägg mattan under bordet”.

Ordförråd

Ordkronan
Vilken ska bort
Nallemix 1
Families 1 och 2
Opposites 1 och 2
Montessori together
Sorting n learning
Emotions
De här apparna innehåller uppgifter som går ut på att dela in ord i kategorier, fundera på motsatsord, fundera på vilka föremål som passar ihop eller vilket föremål som inte passar ihop med de andra. För att apparna ska vara språktränande är det viktigt att barnet spelar tillsammans med en vuxen. Kom ihåg att benämna orden högt och att motivera era val muntligt. Till exempel ”äpplet och päronet passar ihop därför att båda är frukter”.

Berättande

iSequences
Ordna bilderna i rätt ordning så att det blir en berättelse. Berätta berättelsen högt för varandra.

Absurd
Titta på bilderna tillsammans och försök hitta något som inte stämmer. Berätta högt för varandra om vad som är tokigt på bilderna.

Lego story maker
Toontastic jr.
I de här apparna kan man skapa scener och lägga ihop dem till en egen historia. Man kan banda in egna repliker eller en berättarröst.

Sagomini fairytales
I appen finns scener ur kända sagor. Medan ni använder appen tillsammans kan ni prata om det ni ser på bilderna och minnas tillbaka till sagorna om ni har läst dem tillsammans tidigare.

Emma zoo
Hitta olikheter på bilderna. Prata högt om vad ni ser på bilderna och benämn olikheterna. 

Pekböcker

Peekaboo barn
Sagomini barn
Bildlådan
I pekboksapparna kan man titta på och prata om bilder med vardagsföremål och -händelser. I en del av apparna finns små uppgifter man kan göra tillsammans.

Appar som tränar läs- och skrivfärdigheter

ABC-klubben
ABC-raketen
Bornholmslek
Ordens magi
DJ Doris bokstavsdisko
Med hjälp av de här apparna kan barnet bekanta sig med bland annat språkljud, bokstäver, rim, läsning och stavning.