​Färdcentralen Västra Nyland

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdtjänsten omfattar alla kommuner i västra Nyland. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Färdcentralen inleder sin verksamhet i början av 2021.