​Färdcentralen Västra Nyland

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdtjänsten omfattar alla kommuner i västra Nyland. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Färdcentralen har inledda transporterna i Esbo 2.2.2021. I de övriga kommunerna inleds transporterna  under våren .

Genvägar