​Färdcentralen Västra Nyland

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdtjänsten omfattar alla kommuner i västra Nyland. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Målet är att hela västra Nyland ska omfattas av tjänsten före slutet av år 2020.