Beställning av skjuts

Du kan beställa en skjuts via olika kanaler:

 • per telefon 09 231 216 60 (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)
 • på Kulkukeskus - applikation
 • på webben på kulkukeskus-tilaus.attracs.com 
 • per textmeddelande 045 7397 5631
 • per e-post tilaus@lu-kulkukeskus.fi

Du kan beställa en skjuts via Färdcentralen så att den kommer genast eller en viss tid. Du kan också ta en färdtjänsttaxi vid en taxistolpe.

Om du har beviljats rätt till en viss, namngiven taxichaufför, beställer du skjutsen direkt av chauffören.

Beställ en skjuts som kommer genast

Skjutsen anländer inom 60 minuter från din beställning. Tidpunkten anges i bekräftelsen på din beställning.

Beställ en skjuts i förhand

När du vill försäkra dig om skjuts en viss tidpunkt, beställ din skjuts i förhand. Du ska då beställa mer än 60 minuter före hämtningstiden.

Ta en taxi vid en taxistolpe

Taxin ska ha en skylt med Färdcentralens logotyp. Berätta vart du är på väg och annat som är viktigt för chauffören. Chauffören kontaktar Färdcentralen. Du får en bekräftelse på din beställning.

Obs! Färdcentralen ersätter inte resor med en taxi som inte kör för Färdcentralen.

När du beställer skjuts, berätta

 • ditt namn eller klientnummer
 • hämtningsplatsen och destinationen (och om när du behöver skjuts tillbaka)
 • klockslag då du vill bli hämtad eller när du vill vara framme
 • vilket slags resa du beställer, till exempel en arbetsresa eller en fritidsresa
 • adressen för ett eventuellt uppehåll under resan
 • antal personer som reser med dig
 • hjälpmedel, djur och bagage som du har med dig
 • om du vill samåka, det vill säga att du delar taxi med andra passagerare.

Exempel på beställning med textmeddelande:
"Enkelresa Klara Klient Hemgatan 1 A 2 Esbo, Målvägen 2 A 3, Helsingfors. Start 12.30. Datum 5.5.2019. Arbete. Övriga 2. Hund.”

Tillgänglighetsutlåtande

Mobilapplikation för kunder (pdf, 102 Kt) 

Kundportal (pdf, 98 Kt)