Ändring av beställning

Om ditt behov av skjuts förändras efter beställningen, meddela Färdcentralen omedelbart. Ditt ändrade önskemål uppfylls så gott det går.

Du kan ändra din beställning på alla beställningssätt; per telefon, per sms, på applikationen, på webben eller per e-post. Du får en ny bekräftelse på den ändrade beställningen.

Avbokning av en beställd skjuts

Du kan avboka en skjuts senast 60 minuter före den beställda tidpunkten för hämtningen. Om du avbokar senare, dras det av från de resor du har beviljats. Vid en överraskande situation, force majeure (t.ex. en sjukdomsattack), kontakta Färdcentralens kundtjänst genast när du kan, eller be någon annan att avboka resan.

Om din taxi försenas över 30 minuter kan du om du vill avboka skjutsen utan att en resa dras av.