Antal resor

Din hemkommun bestämmer antalet resor inom färdtjänsten. Med en resa menas en enkelresa med olika start- och slutpunkter.

Uppföljning av antalet resor

Du kan kontrollera det resterande antalet resor i Färdcentralens applikation eller hos kundtjänsten. Det resterande antalet resor uppdateras automatiskt efter varje resan.

Du får låna 1–4 resor från följande månad eller spara 1–4 resor från föregående månad. Meddela Färdcentralens kundservice om du vill spara resor till nästa månad senast den sista dagen i månaden.

Du kan meddela Färdcentralens kundservice om att du använder av nästa månads resor före eller i samband med beställningen.