Antal resor

Din hemkommun bestämmer antalet resor inom färdtjänsten. Med en resa menas en enkelresa med olika start- och slutpunkter.

Uppföljning av antalet resor

Du kan kontrollera det resterande antalet resor i Färdcentralens applikation eller hos kundtjänsten. Det resterande antalet resor uppdateras automatiskt efter varje resan.

Du får låna 1–4 resor från följande månad eller spara 1–4 resor från föregående månad. Kontakta Färdcentralens kundtjänst om du vill veta mera.