Orderbekräftelse

När du har beställt skjutsen, får du en bekräftelse på det sätt du väljer

  • per textmeddelande
  • per e-post
  • på applikationen

I bekräftelsen visas bland annat

  • klockslaget för hämtningen
  • chaufförens namn
  • registreringsnummer

I Färdcentralens applikation kan du på kartan följa hur skjutsen anländer till hämtningsplatsen. Om skjutsen är försenad, till exempel på grund av trafikstockning, meddelas det i applikationen eller i ett nytt meddelande till dig.

Om du vill byta sättet som du får bekräftelse på din beställning, meddela detta till Färdcentralen.

Du kan kontakta Färdcentralen per telefon

Om du beställer skjuts hos Färdcentralen per telefon, får du genast en uppskattning av hämtningstiden. Om taxin fördröjs mer än 15 minuter får du ett samtal av Färdcentralen.