Samåkning

Genom att tillåta samåkning med någon annan hjälper du Färdcentralen att minska klimatavtrycket. Färdcentralen planerar samåkningen så att rutten blir förnuftig och så att varken tiden eller längden blir orimlig.

Vid samåkning betalar du ingen avgift (egenandel)

Det är frivilligt att samåka med andra av Färdcentralens klienter. När du samåker betalar du ingen avgift (egenandel).

Du kan ge ditt samtycke till samåkning när du beställer en skjuts. Då antecknas detta i din klientprofil.

Du kan också välja samåkning då och då, trots att du vanligtvis inte gör det.