Instruktion

På den här sidan publiceras instruktionerna för färdtjänst enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp, som ordnas av kommunerna i västra Nyland. Färdcentralens klientanvisningar bygger på instruktioner som kommunerna godkänt.