Uppföljning av färdtjänsten

Färdtjänsten och hur den genomförs följs upp i realtid. Esbo stad och Färdcentralen producerar tjänsten och följer upp servicenivån.

Esbo stad ordnar verkstäder för att utveckla och följa upp den nya färdtjänsten. I verkstäderna deltar utsedda representanter för serviceproducenterna, kommunen och klienterna. Representanterna för klienterna väljs bland utvecklarklienterna.

För färdtjänsten har det definierats en servicenivå:

 • Färdtjänsten kan användas dygnet runt varje dag året om.
 • Bilen ska anlända senast 60 minuter efter beställningen.
 • Om skjutsen har bokats i förväg ska bilen anlända vid den överenskomna tidpunkten.
 • Färdcentralens kundtjänst svarar på samtal på mindre än 60 sekunder i genomsnitt (under en uppföljningsperiod på fyra veckor).

Transportstatistik, Juni

21109 skjuts
Chauffören har anlänt i tid 95,7 %
Hämtningstid för skjuts som ska komma genast 9 min i snitt
Väntetid till telefontjänst 2 min 9 sek i snitt
 

Antal beställningar

 • Per telefon 19244 st.
 • Med applikationen 1893 st.
 • På webben 166 st.
 • Per e-post 170 st.
 • Per textmeddelande 76 st.

Klienternas bedömningar (1–4 stjärnor)

 • Bedömning av resan 3,8
 • Bedömning av chauffören 3,8
 • Bedömning av kundtjänst 3,2

Transportstatistik, Maj

20262 skjuts
Chauffören har anlänt i tid 95,4 %
Hämtningstid för skjuts som ska komma genast 9 min i snitt
Väntetid till telefontjänst 1 min 51 sek i snitt
 

Antal beställningar

 • Per telefon 18408 st.
 • Med applikationen 1837 st.
 • På webben 276 st.
 • Per e-post 315 st.
 • Per textmeddelande 78 st.

Klienternas bedömningar (1–4 stjärnor)

 • Bedömning av resan 3,7
 • Bedömning av chauffören 3,7
 • Bedömning av kundtjänst 3,3