Uppföljning av färdtjänsten

Färdtjänsten och hur den genomförs följs upp i realtid. Esbo stad och Färdcentralen producerar tjänsten och följer upp servicenivån.

Esbo stad ordnar verkstäder för att utveckla och följa upp den nya färdtjänsten. I verkstäderna deltar utsedda representanter för serviceproducenterna, kommunerna och klienterna. Representanterna för klienterna väljs bland utvecklarklienterna.

För färdtjänsten har det definierats en servicenivå:

  • Färdtjänsten kan användas dygnet runt varje dag året om.
  • Bilen ska anlända senast 60 minuter efter beställningen.
  • Om skjutsen har bokats i förväg ska bilen anlända vid den överenskomna tidpunkten.
  • Färdcentralens kundtjänst svarar på samtal på mindre än 60 sekunder i genomsnitt (under en uppföljningsperiod på fyra veckor).