Utvecklarklienterna

Användarna deltar i att utveckla Färdcentralen. Man har kunnat anmäla sig som frivillig utvecklarklient och cirka 50 klienter från Esbo. De fungerar som experter bland annat i beredningen av instruktionerna, i bedömningen av kvaliteten vid upphandlingen och i att pröva tjänsten. Nätverket kommer att fortsätta fungera också efter att tjänsten tagits i bruk. Detta är ett sätt att säkerställa att den nya färdtjänsten enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen blir trygg och tillgänglig och bygger på användarnas behov.

Om du är intresserad av att delta i nätverket av utvecklarklienter, skicka e-post till adressen info@lu-kulkukeskus.fi.