Esbo och Grankulla

Informationen på denna sida träder i kraft när Färdcentralen kör igång.

Esbo

Egenandelen

  • vuxna 2,80 euro för en enkel resa
  • barn 1,40 euro för en enkel resa

För arbets- och studieresor enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp för personer med svår funktionsnedsättning uppbärs som egenandel priset för en periodbiljett för 30 dagar i kollektivtrafiken på orten. Resor under fritiden ingår i biljettpriset. Egenandelen för barn och studerande bestäms enligt grunderna för motsvarande priser i kollektivtrafiken.

Arbets- och studieresor, periodbiljett för 30 dagar:

  • vuxna 59,70 euro
  • barn 29,90 euro
  • studerande 32,80 euro.

Reseområde

Reseområde vid skjuts enligt socialvårdslagen: För en taxiresa ersätts högst 25 euro. Den överstigande delen betalar klienten i bilen till chauffören.

Reseområde vid skjuts enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp: Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis.
 

Grankulla

Socialvårdslagen

Reseområde: För en taxiresa ersätts högst 25 euro. Den överstigande delen betalar klienten i bilen till chauffören.

Egenandel: 3,20 euro per resa.

Handikappservicelagen

Reseområde: Grankulla, Esbo, Kyrkslätt, Vanda, Helsingfors (synskadade kan dessutom resa till Onnela i Tusby).

Egenandel: för personer över 17 år 3,20 euro och personer under 17 år 2,50 euro