Hangö och Raseborg

Raseborg

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Reseområdet är Raseborg och närkommunerna Hangö, Ingå, Lojo och Salo.

Egenandelen är en kilometerbaserad avgift enligt Matkahuoltos kilometerbaserade taxa.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Reseområdet är Raseborg.

Egenandelen är fem euro för en resa. Färdtjänsten ersätter resor som kostar högst 30 euro (25 + 5 euro). Klienten betalar själv överstigande kostnader.

Hangö

Reseområdet är Hangö och Raseborg.

Egenandelen för resor inom Hangö är priset för en biljett i kollektivtrafiken, 3,30 euro.

Egenandelen för resor till och från Raseborg är en kilometerbaserad avgift enligt Matkahuoltos kilometerbaserade taxa.