Hangö och Raseborg

Raseborg

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Reseområdet är Raseborg och närkommunerna Hangö, Ingå, Lojo och Salo.

Egenandelen är en kilometerbaserad avgift enligt Matkahuoltos kilometerbaserade taxa.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Reseområdet är Raseborg.

Egenandelen är fem euro för en resa. Färdtjänsten ersätter resor som kostar högst 30 euro (25 + 5 euro). Klienten betalar själv överstigande kostnader.

Hangö

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Reseområdet omfattar Hangö och Raseborg.

Egenandelen

  • I Hangö 3,30 euro
  • I Raseborg per kilometer, enligt Matkahuoltos tabell 

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Reseområdet omfattar Hangö. 
En resa tur och retur till Raseborg per månad kan beviljas enligt behovsprövning. För resorna ersätts högst 30 euro per resa.

Egenandelen

  • I Hangö 3,30 euro
  • I Raseborg per kilometer, enligt Matkahuoltos tabell