Kyrkslätt

Grunderna för klientavgiften

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 25.4.2019 att egenandelarna för färdtjänsten för Kyrkslättborna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen binds till avgifterna för enkelbiljetter som köps med en mobilapplikation eller från en automat. För Kyrkslätts interna resor uppbärs en egenandel enligt biljettpriset för HRT:s zon D som år 2020 var 2,80 euro för vuxna och 1,40 euro för barn. För resor som riktar sig till Esbo, Grankulla, Vichtis och Sjundeå uppbärs en egenandel enligt biljettpriset för HRT:s zoner C–D som år 2020 var 3,20 euro för vuxna och 1,60 euro för barn.

Reseområde

Reseområde för skjuts enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp: Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vichtis och Sjundeå

Reseområde för skjuts enligt socialvårdslagen: För en taxiresa ersätts högst 30 euro. Den överstigande delen betalar klienten i bilen till chauffören.                                                                                                  

Egenandel

Egenandelarna för skjuts enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen

  • Inom Kyrkslätt: vuxna 2,80 euro och barn 1,40 euro
  • Esbo, Grankulla, Vichtis och Sjundeå: vuxna 3,20 euro och barn 1,60 euro