Lojo

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Reseområdet är hela Lojo stad, som inkluderar Sammatti, Karislojo, Nummi och Pusula.

Egenandelen för uträttande av ärenden och rekreationsresor är fem euro per enkelresa.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Reseområdet är Lojo stad och närkommunerna Ingå, Högfors, Raseborg, Salo, Sjundeå, Somero, Tammela och Vichtis.

Egenandelen för fritidsresor och resor för att uträtta ärenden följer Matkahuoltos kilometerbaserade taxa.