Sjundeå och Ingå

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Reseområdet

Klienten får göra taxiresorna till det resmål han eller hon vill. För taxiresorna ersätts högst 25 € / resa varav klienten betalar självrisksandelen. Om resan kostar mera, betalar klienten den överstigande delen själv.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Reseområdet

Sjundeå:

  • Sjundeå
  • Ingå
  • Lojo
  • Vihtis
  • Kyrkslätt

Ingå:

  • Ingå
  • Sjundeå
  • Lojo
  • Raseborg
  • Kyrkslätt