Kontaktuppgifter och rådgivning

Färdcentralen Västra Nyland

telefon 09 231 216 60 (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)

e-post info@lu-kulkukeskus.fi