Kontaktuppgifter och rådgivning

Färdcentralens kontaktuppgifter publiceras på den här sidan när  verksamhet inleds.

Kontaktuppgifter:

info@lu-kulkukeskus.fi

Marion Ticklén
Puh. 040 634 2958
marion.ticklen@espoo.fi