Kontaktuppgifter och rådgivning

Färdcentralen Västra Nyland

Färdtjänsten:

  • telefon 09 231 216 60 (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)
  • e-post info@lu-kulkukeskus.fi

Beslut och klientprofil:

  • Kontakta din kommunens äldreomsorg eller tjänster för funktionsnedsatta.

Du kan ge respons via olika kanaler:

  • per telefon 09 231 216 60 (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift)
  • på Kulkukeskus applikation
  • på webben på www.lu-palvelut.fi/sv-fi/fardcentralen
  • per textmeddelande 045 7397 5631
  • per e-post till palaute@lu-kulkukeskus.fi