Assistans

Den hjälp du behöver har antecknats i din klientprofil och meddelas till chauffören vid beställningen. Om du har särskilda behov vid en enskild skjuts eller om din hälsa varierar, kan du meddela om detta när du beställer skjuts. Informationen förmedlas till föraren.

Chauffören hjälper dig med sådant som gäller skjutsen eller som direkt hänför sig till skjutsen. Till exempel kan chauffören hjälpa dig in i bilen och fästa säkerhetsbältet. Vid behov kan chauffören hämta dig inomhus och följa dig in på destinationen.

Chauffören behöver dock inte verka som personlig assistent före eller efter ledsagningen till och från bilen. Chauffören behöver inte hjälpa dig med ärenden under ett uppehåll. Behöver du hjälp ska du ha en ledsagare eller assistent.