Klientprofil

Färdtjänstklienten har en s.k. klientprofil. Utifrån profilen ordnas och profileras skjutsarna så att de passar klienten. Profilen innehåller uppgifter som är nödvändiga för att sköta klientrelationen. Uppgifterna lagras i ett elektroniskt system. Klientens egen hemkommun upprätthåller informationen i klientprofilen. Vid lagring av uppgifterna iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Om du vill kontrollera innehållet i din klientprofil eller göra ändringar i den, kontakta funktionshinderservicen eller äldreomsorgen i din hemkommun.

I klientprofilen sparas följande uppgifter om klienten:

 • Klientnummer
 • Personuppgifter
  • namn
  • personbeteckning
  • hemadress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • kontaktspråk
  • annan kontaktperson jämte kontaktuppgifter
 • Uppgifter om skjutsen
  • av klienten önskat sätt att bekräfta beställningen
  • hjälpmedel
  • behov av ledsagare
  • kommunikation
  • väsentliga uppgifter om funktionsnedsättningen eller sjukdomen
 • Uppgifter om färdtjänstbeslutet
  • giltighet
  • antal och typ av resor, lag (handikappservicelagen/socialvårdslagen)
  • rätt till viss, namngiven chaufför
  • krav på taxi och redskap, t.ex. trappassistans eller invalidtaxi
  • egenandel

Klientprofilen stängs när klientens behov av färdtjänst upphör.