Medpassagerare

När du bokar en resa ska du ange om någon annan ska resa med dig. Du kan ta med en ledsagare, en familjemedlem och andra anhöriga när du reser med färdtjänsten.

Ledsagaren behöver inte betala för resan. Andra medpassagerare betalar för transporten en avgift som motsvarar självrisken.

Utöver föraren och färdtjänstklienten kan högst tre andra personer åka med i bilen.  Ange antalet medpassagerare när du bokar resan. Om det finns barn som passagerare, berätta deras ålder.