Namngiven chaufför

Din hemkommun kan bevilja dig rätt att alltid resa med samma chaufför om byte av chaufför skulle försvåra din användning av färdtjänsten på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

När du har rätt till en viss, namngiven chaufför väljer du en lämplig chaufför på något av Färdcentralens taxiföretag. Du kan själv kontakta taxiföretaget.

När du vet vem din namngivna chaufför är, meddela detta till Färdcentralens kundservice. Informationen läggs till i din klientprofil.

Beställning

När du reser med en bekant taxi, beställ transporten direkt från chauffören. Chauffören sköter beställningen för dig hos Färdcentralen.