När får man göra uppehåll?

Du kan göra ett kort uppehåll (mellanstopp) under resan. Du ska meddela om uppehållet när du beställer resan. Du kan behöva uppehållet till exempel för att posta ett brev.

Ett uppehåll får inte räcka mer än cirka 10 minuter. Om uppehållet är längre än 10 minuter använder du två av dina resor.

Uppehållet ska ligga vid rutten till destinationen och får inte oskäligt förlänga resans längd eller restiden. Ett uppehåll får inte förlänga resan med mer än två kilometer.

En ledsagare eller assistent kan hämtas eller lämnas under resans gång. Meddela när du beställer skjutsen adressen där ledsagaren eller assistenten ska hämtas eller lämnas.

Även om du har beviljats färdtjänst för resor till och från arbetet, är det din arbetsgivare som ska ordna och bekosta resor inom arbetet.

Vissa situationer med mellanstopp

Du får under en resa föra ett barn till en dagvårdsplats som inte behöver ligga vid den kortaste rutten till din destination. Rätten att göra uppehåll för att lämna barnet på dagvårdsplatsen antecknas i beslutet om färdtjänst.