Så här betalar du skjutsen

Framme på destinationen betalar du avgiften för skjutsen. Avgiften (egenandelen) bestäms av din hemkommun. Priset anges i bekräftelsen på din beställning.

Du kan betala med kort eller kontanter, gärna med jämna pengar. Om du vill, får du ett kvitto på betalningen av chauffören.

Fakturering av avgiften och befrielse från avgiften

Om det avtalats att du får en faktura på avgiften eller om du blivit befriad från avgiften behöver du inte betala framme på destinationen. Sådan information står i din klientprofil och chauffören meddelas vid beställningen. Befrielse från avgiften för färdtjänst beviljas av din hemkommun.