Så här betalar du skjutsen

Framme på destinationen betalar du avgiften för skjutsen. Avgiften (egenandelen) bestäms av din hemkommun. Priset anges i bekräftelsen på din beställning.

Du kan betala med kort eller kontanter, gärna med jämna pengar. Om du vill, får du ett kvitto på betalningen av chauffören.

Egenandelen

  • vuxna 2,80 € för en enkel resa
  • barn 1,40 € för en enkel resa

För arbets- och studieresor enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp för personer med svår funktionsnedsättning uppbärs som egenandel priset för en periodbiljett för 30 dagar i kollektivtrafiken på orten. Resor under fritiden ingår i biljettpriset. Egenandelen för barn och studerande bestäms enligt grunderna för motsvarande priser i kollektivtrafiken.

Arbets- och studieresor, periodbiljett för 30 dagar:

  • vuxna 62,70 €
  • barn 31,40 €
  • studerande 34,50 €.

Fakturering av avgiften och befrielse från avgiften

Om det avtalats att du får en faktura på avgiften eller om du blivit befriad från avgiften behöver du inte betala framme på destinationen. Sådan information står i din klientprofil och chauffören meddelas vid beställningen. Befrielse från avgiften för färdtjänst beviljas av din hemkommun.

I frågor som gäller fakturor, kvitton som du får ersättning mot och faktureringen av din egenandel, kontakta Esbo logistik, tfn 09 816 24000, vardagar kl. 9–15.