Så här stryker du din identitet

Färdcentralen erbjuder dig ett tryggt färdsätt.

När du bokar en resa identifieras du med hjälp av telefonnumret eller e-postadressen. Du ombeds också lämna specifikationer. Du kan även identifiera dig med ditt klientnummer som du har fått av Färdcentralen.

När föraren hämtar upp dig kontrollerar hen din identitet. Du kan styrka din identitet genom att visa upp en identitetshandling med fotografi, namn och födelseår, till exempel funktionshinderkortet eller ID-kort med fotografi. På så sätt kan vi säkerställa att du får den service som du är berättigad till och att ingen annan person kan utnyttja din rätt till färdtjänsten.