Utvärdering av resan och respons

Utvärdering av skjutsen

Efter skjutsen kan du ge en recension. Du får en begäran om recension i applikationen eller ett textmeddelande. Det är frivilligt att svara.

Din utvärdering påverkar chaufförens chanser att få beställningar. Färdcentralen belönar populära chaufförer med mera beställningar.

Ge respons

Du kan alltid ge respons på Färdcentralens service. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster utifrån den respons vi får.

Du kan ge respons via olika kanaler:

  • per telefon (numret meddelas senare)
  • på Färdcentralens applikation
  • på webben på www.lu-palvelut.fi/sv-fi/fardcentralen
  • per textmeddelande (numret meddelas senare)
  • per e-post till palaute@lu-kulkukeskus.fi